O vitamínech | Pharmapoint
Přeskočit na obsah

O vitamínech

Vitamíny jsou látky, které jsou nutné pro správné fungování organismu. Každý vitamín má svou vlastní funkci, kterou nelze nahradit jinou látkou. Jejich nedostatek se proto projevuje formou nejrůznějších onemocnění a poruch.

Až na výjimky není naše tělo schopno produkovat vitamíny pro zajištění denní spotřeby samo, a proto je musíme získávat zvenčí, nejčastěji z potravy. Původ řady nemocí spojovali s nedostatkem některého typu potravin již starověcí badatelé. Své poznatky získávali za často otřesných podmínek na zámořských cestách, během válečných konfliktů nebo v dobách sucha a hladomoru, kdy si všímali, že například dlouhodobý nedostatek ovoce způsobuje nemoc „scorbut“ neboli kurděje vyvolané nedostatkem vitamínu C, nebo že nedostatek mléka je fatální zejména pro děti. Ke skutečnému objevu vitamínů však došlo až s rozvojem chemie v 19. století.

Do té doby neznámé, životně důležité látky, se začaly pojmenovávat – řadit podle doby svého objevu. První popsanou látkou nezbytnou pro život byl tedy vitamín A, objevený v mléce; následovaný vitamínem B1, který dal základ dnešnímu označení – vita=život a amin=chemické zařazení, které se v názvu ujalo, přestože většina vitamínů mezi aminy nepatří.

Vitamíny dělíme na vitamíny rozpustné v tucích – mezi ty patří pouze vitamíny A, D, E, K – které se ukládají v tělesných tkáních (a proto existuje možnost se jimi předávkovat a způsobit tak například poškození jater).

Ostatní vitamíny jsou rozpustné ve vodě, u nichž je případný nadbytek vyloučen močí. Přesto se nedoporučuje překračovat doporučené dávkování, protože například nadbytek vitamínu C může způsobit průjem.

 

Vitamíny rozpustné v tucích

Mezi vitamíny rozpustné v tucích patří pouze vitamíny A, D, E a K. Jejich vstřebávání je podmíněno vylučováním žluči do střeva. Pokud k vylučování žluči nedochází (nebo jen v omezené míře), může vzniknout nedostatek těchto vitamínů i přesto, že jejich příjem by byl za normálních okolností dostatečný. Tyto vitamíny se ukládají v tělesných tkáních, a proto může při nadměrném příjmu hrozit předávkování.

Vitamíny rozpustné ve vodě

Ostatní vitamíny jsou rozpustné ve vodě, a proto se vstřebávají do těla mnohem snadněji, jejich případný nadbytek se z těla vyloučí. Skutečnost, že se tyto vitamíny v těle nehromadí, na druhou stranu znamená, že jejich hladinu musíme doplňovat pravidelným příjmem potravy, bohaté na vitamíny. Oproti vitamínům rozpustným v tucích jsou tyto vitamíny méně stabilní. To znamená, že například tepelným zpracováním, skladováním, působením světla nebo pasterizací se jejich množství v dané potravině snižuje.

Potřebujete poradit ohledně svého zdraví?
Podívejte se na aktuální letákovou nabídku