Imunitní systém | Pharmapoint
Přeskočit na obsah

Imunitní systém

Podzimní a zimní období je v našich klimatických podmínkách tradičně spojeno s častějším výskytem nemocí z nachlazení, akutních respiračních viróz a chřipek. Příznaky těchto onemocnění lze v dnešní době poměrně úspěšně léčit. Není ovšem lepším, pohodlnějším a v konečném důsledku i levnějším řešením jejich vzniku předcházet? Předmětem tohoto článku nejsou stavy s vrozenou nebo získanou poruchou imunity a problémy se závažnými chronickými a recidivujícími infekcemi. Pacienti s těmito problémy patří do péče odborného lékaře – imunologa.

Základním kamenem tohoto řešení je včasné a efektivní posílení imunitního systému. Jak ho docílíme? Jistě vhodné je dodržování zdravého životního stylu, respektive vhodných tzv. režimových opatření, což zahrnuje především kvalitní spánek, vhodné stravování s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny, pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, případně cvičení, omezení stresu a celkově pozitivní přístup k životu. Toto platí stále, nejenom v podzimním a zimním období.

Kromě toho lze imunitní systém efektivně posílit i farmakologicky, podáváním látek patřících mezi tzv. imunostimulancia (imunomodulátory). Jedná se o skupinu různorodých látek s rozdílným působením (mechanismem účinku), které však mají jednu podstatnou vlastnost společnou – aktivují a posilují činnost imunitního systému, čímž preventivně působí proti vzniku a rozvoji virových, bakteriálních, případně plísňových infekcí. Některé z těchto látek mají též schopnost zmírnit projevy již probíhajícího onemocnění a zkrátit celkovou dobu léčby.

Bohužel je smutným faktem, že naše společnost má ve zvyku prevenci zanedbávat a často řeší až vzniklý problém, tedy samotné onemocnění (prevenci nevěnují dostatečnou pozornost). Přitom je známou a potvrzenou pravdou, že prevence je vždy lepší volbou a v otázkách zdraví to platí dvojnásob. Ačkoliv jsou běžná virová a bakteriální onemocnění dobře léčitelná a existuje mnoho přípravků ke zmírnění jejich příznaků, stále se jedná o stav, který nás omezuje v našich běžných činnostech, může stát za pracovní neschopností, případně nám práci výrazně znepříjemňuje, stojí za zhoršenou kvalitou našeho života a nikde není psáno, že vyléčení proběhne bez dalších komplikací. Samostatnou kapitolou jsou lidé, trpící nějakým vážným chronickým onemocněním jako je např. diabetes, astma, nemocí kardiovaskulárního systému. U těchto lidí i banální onemocnění představuje riziko vážných zdravotních komplikací.

Pro všechny imunostimulační přípravky platí jedno a totéž – čím dříve začnete s jejich užíváním, tím lepší bude výsledný efekt a to, že jejich přínos je především v dlouhodobém preventivním podávání.

Kdy tedy začít s užíváním?

Jak již bylo řečeno, největší význam mají tyto látky v prevenci vzniku běžných infekčních onemocnění. Optimální dobou, kdy začít s jejich podáváním je tedy alespoň jeden měsíc před očekávaným obdobím roku s častým výskytem těchto onemocnění, což jsou zejména podzimní a zimní měsíce, případně přelom zimy a jara.

Pro koho jsou vhodná?

Odpověď je jednoduchá a banální. Pro každého kdo nechce být nemocný. Obzvláště vhodné jsou pak u osob, které trpí častými a opakujícími se infekcemi, u pacientů s chronickým onemocněním dýchacích cest nebo kardiovaskulárního systému, u diabetiků a pacientů s oslabenou imunitou, kterým i běžná chřipka nebo nachlazení může způsobit vážné komplikace.

Jsou tyto přípravky vázány na lékařský předpis anebo si je můžu v lékárně volně koupit?

V současné době je v lékárnách pacientům k dispozici celá řada přípravků k posílení obranyschopnosti organismu jednak z kategorie registrovaných léčivých přípravků, které jsou vázány na lékařský předpis, tak volně prodejných potravních doplňků. Je nutno zdůraznit, že převážná většina volně prodejných imunostimulancií patří do kategorie tzv. potravních doplňků. To znamená, že jsou schváleny hygienikem a jsou zdravotně nezávadné. Oproti tomu registrované léky kromě výše jmenovaného podléhají přísnému klinickému hodnocení, kterým se prokazuje jejich účinnost. Jsou indikovány ošetřujícím lékařem při vážnějších stavech oslabení imunitního systému.

Bakteriální lyzáty

Bakteriální lyzáty obsahují neškodné části bakterií, které patří mezi nejčastější původce daného typu infekce. Samotné bakteriální lyzáty nemohou nemoc vyvolat, ale dokáží přinutit imunitní systém k tvorbě protilátek proti těmto bakteriím.

Používají se jako pomocná léčba při často se opakujících infekcích dýchacích cest, močových cest nebo opakujících se vaginálních mykózách.

Optimální je použití před očekávaným obdobím zvýšené infekční zátěže, kdy je snahou zabránit propuknutí infekce, případně jako pomocná léčba při prvních příznacích onemocnění. Jestliže do 7 – 14 dní nedojde ke zlepšení příznaků onemocnění anebo naopak dojde k jejich zhoršení, případně při výskytu nežádoucích reakcí, je doporučeno, aby pacient svůj stav konzultoval se svým lékařem.

Dárkový poukaz žádejte ve své lékárně
Potřebujete poradit ohledně svého zdraví?