Kašel | Pharmapoint
Přeskočit na obsah

Kašel

Kašel je obranný dýchací reflex vznikající nejčastěji mechanickým nebo chemickým podrážděním receptorů kašle. Začíná krátkým vdechem, po němž následuje mohutný, často křečovitý výdech. Jeho cílem je odstranění cizích těles a cizorodých látek z dýchacích cest.

Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění dýchacího ústrojí a může mít nejrůznější příčiny. Často je ale také podceňovaným příznakem závažnější nemoci, jejíž rozpoznání a léčba patří do rukou lékaře.

Aby mohl být kašel správně a efektivně léčen, je nutno znát:

  • charakter kašle (zda jde o suchý nebo vlhký kašel)
  • charakter hlenu
  • jak dlouho kašel trvá
  • intenzita kašle (záchvatovitý nebo permanentní, hluboký, štěkavý apod.)
  • jak často se opakuje resp. co kašel spouští, zda trvá stále nebo se objevuje jen v určitých částech dne či noci, zda jde o sezónní záležitost atd.

Jaké jsou příčiny kašlání?

Nejčastější příčinou kašle jsou záněty horních cest dýchacích, jakým je například běžné nachlazení (různé typy zánětů sliznice nosní dutiny neboli rýmy), které jsou v naprosté většině virového původu.

V případě bakteriálních nákaz je vzniklý kašel projevem zánětu průdušek či tzv. zápalu plic. Postižení dolních dýchacích cest vždy doprovází horečka, schvácenost, únava, bolesti na hrudníku a počáteční dráždivý kašel.

Příčinou kašle může být též vdechnutí cizího tělesa, kontakt s alergenem či dráždivými látkami, což nejčastěji vyvolá intenzivní akutní kašel.

Kašel je také jeden z projevů chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), průduškového astmatu, refluxní choroby, ale i různých nádorových onemocnění. Do ordinace pneumologa také patří léčba plicního abscesu nebo tuberkulózy, která bývá diagnostikována i v dnešní době.

Na kašel, jako možný nežádoucí účinek léků, je také nutno myslet při užívání určitých léků (např. při léčbě vysokého krevního tlaku).

Jen včasná diagnostika může odhalit případná závažná onemocnění, a pokud jsou v časném stadiu, mnohdy lze úspěšně léčebně zasáhnout.

Jaké rozlišujeme základní formy kašle?

Suchý kašel

Suchý, dráždivý, neproduktivní kašel nemocného velmi zatěžuje. Podráždění sliznice dýchacího traktu způsobuje, že se kašlání neustále opakuje.

Suchý kašel je typický pro časnou fázi akutních infekcí dýchacích cest. V tomto má důležitou roli průdušková hyperreaktivita, při níž dochází k přehnaným stahům hladkých svalů průdušek.

Suchý kašel může být též příznakem počínajícího průduškového astmatu, refluxní choroby, tzv. zadní rýmy, nežádoucích účinků léků apod.

Vlhký (produktivní) kašel

Produktivní kašel se vyznačuje zvýšenou sekrecí hlenu, který je odstraňován pomocí kašlacího reflexu.

Mezi příčiny patří chronický bakteriální zánět vedlejších dutin nosních, postinfekční rýma, sezónní alergická rýma, chronická nealergická rýma, jakož i rýma v těhotenství, která se po porodu vytratí. Častým průvodcem vlhkého kašle je též chronický zánět průdušek a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

K méně častým příčinám chronického produktivního kašle se řadí cystická fibróza, tuberkulóza, karcinomy nebo píštěle.  U dětí převažuje tzv. zadní rýma a  postinfekční kašel.

Produktivní kašel není vhodné kompletně potlačit, protože by nastalo zadržení sekretu, což by mohlo podpořit rozvoj zápalu plic.

Z hlediska délky trvání můžeme rozdělit kašel do následujících skupin

Akutní kašel (trvá méně než 3 týdny)

Provází obvyklá nachlazení, nejčastěji je projevem virového zánětu sliznice dutiny nosní. Dalšími příznaky tohoto onemocnění jsou vodnatá rýma, kýchání, pocity ucpaného nosu, zahlenění.

Subakutní kašel (3-8 týdnů)

Nejčastější příčinou je poinfekční kašel, vyvolaný zánětem vedlejších dutin nosních bakteriálního původu. Ten je charakterizován bolestí zubů, hnisavou rýmou, abnormálním nálezem při vyšetření vedlejších dutin nosních a průduškové astma.

Chronický kašel (déle než 8 týdnů)

Může provázet řadu onemocnění a často může být jejich jediným příznakem. Pro léčbu chronického kašle je důležité v prvé řadě navštívit lékaře, jehož cílem bude léčit nejen kašel, ale zejména základní příčinu onemocnění.

Z možných příčin lze uvést: chronický zánět průdušek, kašel jako projev alergických onemocnění dýchacích cest, refluxní chorobu, nežádoucí účinky léků, cystickou fibrózu, městnavé srdeční selhání, nádorové onemocnění, inhalaci škodlivých látek, psychogenní kašel.

Kašel může vyvolat řadu nežádoucích komplikací – pocit celkové nevolnosti, vyčerpání, nespavost, svalově kosterní bolesti, chrapot, nadměrné pocení, nechtěné úniky moči. Při určitých typech kašle pacient pociťuje bolest v krku a na hrudi (za hrudní kostí). Bolestivý kašel se vyskytuje při zánětu pohrudnice a karcinomu plic.

Jak kašel léčit?

Důležité je léčit kašel podle příčiny vzniku. Nelze-li příčinu kašle zjistit, je třeba léčit kašel jako příznak.

Pro úspěšné vyléčení kašle je nezbytné včasné započetí léčby, její dostatečná intenzita i délka. Významnou součástí terapie je dostatečný přísun tekutin do organismu.

K dispozici je mnoho přípravků v různých lékových formách, které poskytují možnost vybrat si preferovaný způsob užívání léčivých přípravků.

Léky tlumící kašel (antitusika)

Centrální antitusika

Ovlivňují dechové centrum v prodloužené míše a tím výrazně tlumí kašel. Mohou však utlumit dýchací centrum příliš, na což jsou citlivé zejména děti; navíc sekundárně zvyšují viskozitu hlenu a tím zhoršují vykašlávání.

Mezi volně prodejné přípravky této skupiny se řadí léky s obsahem dextromethorfanu, který je řazen mezi tzv. neopioidní antitusika a v terapeutických dávkách nemá sedativní účinky a nevyvolává dechovou tíseň. Lze jej podávat i dětem.

Periferní antitusika

Tyto léky tlumí zóny kašle v dýchacích cestách, čímž zabraňují vzniku kašlacího reflexu, netlumí však dýchací centrum a nevedou k lékové závislosti.

Léky usnadňující vykašlávání

Expektorancia jsou léčiva, která podporují vykašlávání vazkého hlenu z dýchacích cest.

Mukolytika snižují vazkost hlenu zásahem do jeho vlastností, snižují jeho viskozitu, podporují odstranění průduškového sekretu z horních cest dýchacích a výrazně tak usnadňují vykašlávání. Některá též zvyšují účinek antibiotik. Mezi nejvíce používaná mukolytika patří ambroxol (a), bromhexin (b), N-acetylcystein (n), karbocystein (k).

Před započetím užívání léčivých přípravků se prosím poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pečlivě čtěte u léčivých přípravků příbalový leták.

V lidovém léčitelství se používá podběl, tymián, jitrocel, prvosenka jarní, bez černý ad. Tyto preparáty jsou volně prodejné, bývají dobře snášeny a tolerovány. Mohou velmi dobře napomoci při symptomatické terapii běžných dýchacích onemocnění.

Jak kašli předcházet?

Vzhledem k tomu, že výše vyjmenované příčiny kašle jsou velmi široké a podráždění dýchacích cest může být vyvoláno i řadou faktorů vnějšího prostředí, jako je např. cigaretový kouř, soustředí se prevence zejména na zdravé prostředí a posílení imunitního systému, který pomáhá při obraně jak před zevními škodlivými vlivy, tak před infekcemi.

Obzvláště pro utvářející se imunitní systém dětí, je důležitý:

  • dostatek pohybu na čerstvém vzduchu
  • přiměřené vrstvy oblečení, které zabrání pocení nebo naopak prochlazení
  • strava bohatá na přírodní vitamíny a minerály
  • kvalitní spánek v dobře větrané, chladné místnosti
  • při opakujícím se kašli je rovněž možné využít tradiční čínské akupresury, reflexní body pro plíce a průdušky se nachází na nártech
Dárkový poukaz žádejte ve své lékárně
Potřebujete poradit ohledně svého zdraví?