Bolest hlavy

Bolest hlavy patří mezi civilizační nemoci, důkazem je 2-3x častější výskyt v civilizovaných zemích oproti zemím rozvojovým. Může mít mnoho podob a ještě více příčin. Bolest hlavy se často objevuje po nevyspání, při vysokém pracovním vytížení a stresu, při nedostatečném příjmu tekutin nebo při hladovění.

Jaké typy bolesti hlavy rozeznáváme?

Zjednodušeně se dá říci, že u bolesti hlavy rozeznáváme dva typy. Primární bolest hlavy není závažná ve smyslu ohrožení života pacienta. Sekundární bolesti hlavy se vyskytují jako součást jiných onemocnění a zpravidla je nelze léčit bez porady s lékařem. Tvoří menší, ale o to závažnější skupinu.

Rozlišujeme dva základní typy primárních bolestí hlavy: tenzní bolest hlavy a migrénu.

Tenzní bolest hlavy je nejčastější příčinou bolesti hlavy, vyskytuje se až u 1/3 populace a nejčastěji tuto bolest vyvolává stres.  Bývá obvykle stálá, tupá, oboustranná.

Naopak u migrény je bolest intenzivní a pulzující, často bývá jednostranná a je provázena světloplachostí, nevolností až zvracením. Ženy trpí migrénou 2-3x častěji než muži, obvykle se objevuje až po 40. roku věku (až u 90% pacientů).

Jak bolesti hlavy předcházet?

Vzhledem k tomu, že bolesti hlavy patří mezi velmi nepříjemné prožitky, je ideální jim předcházet. Nejčastěji je vyvolávajícím faktorem stres různého původu, přílišné pracovní vytížení, nedostatečný pitný režim a nepravidelné stravování, nedostatek spánku, relaxace a odpočinku. Na tyto rizikové faktory je třeba myslet a snažit se je odstranit. Dobré je naopak klást důraz na režimová opatření, mezi které patří: úprava životosprávy a životního stylu, relaxace (jóga, dechová cvičení), rehabilitace, psychická pohoda aj.

Jak léčit bolest hlavy?

Využívají se léky ze skupiny analgetik, nesteroidních antirevmatik – často pak v kombinacích několika účinných látek (látky zvyšující účinnost analgetik, s účinkem proti nevolnosti a zvracení apod.)

U migrén může lékař předepsat léky, které mohou pomoci jako prevence vzniku migrén, nebo tzv. antimigrenotika určená pro akutní léčbu migrenózních stavů.