Nejen ženy, ale i muži mají své dny

Pravidelné hormonální cykly již nejsou výsadou žen. Norští a dánští vědci provedli několik zajímavých průzkumů a zjistili přitom, že i muži „mají své dny“.  V jejich případě jsou hormonální cykly způsobované kolísáním hladiny mužského testosteronu v denních, měsíčních i sezónních cyklech. Kdy je tedy lepší muže příliš nedráždit?

Je všeobecně známo, že hladina testosteronu u mužů kolísá. Nejvyšší je po ránu a od té doby po celý den klesá. Další změny se však vztahují například k jednotlivým ročním obdobím. V tomto případě se můžeme setkat s anglickým termínem „Irritable Male Syndryom“ (IMS), což znamená „Syndrom podrážděného samce“. Zní vám to vtipně? Nemělo by.

Samci beranů se chtějí pářit na podzim a v zimě se chovají iracionálně

S tímto termínem poprvé přišel vědec Gerald Lincoln pracující pro Baylor College of Medicine v Houstonu (Texas), který se zabýval studiem chování samců beranů po celý rok. Během dvanácti měsíců výzkumu vypozoroval, že berani se nejčastěji páří na podzim. V tuto dobu u nich byla zaznamenána nejvyšší hladina testosteronu. Naopak v zimě se pářit odmítli a dokonce u nich bylo patrné téměř iracionální chování. Hladina testosteronu byla v tuto dobu velice nízká. Podobné chování bylo rovněž pozorováno u samců slonů.

Syndrom podrážděného muže

Abychom se nezabývali pouze rozporuplným chováním zvířecích samců, podívejme se také na svět mužů. Termín „Syndrom podrážděného muže“ do světa lidí přenesl americký psychoterapeut Jed Diamond. Zaměřuje se na projevy agresivity a úzkosti u mužů, ke kterým podle jeho výzkumů a studií dochází právě v důsledku kolísání hladiny testosteronu podobně jako u beranů a slonů.

Podle Jeda Diamonda má kolísání testosteronu na chování muže významný vliv, který se projevuje právě v již zmiňovaných denních, měsíčních a sezónních cyklech. Hladina testosteronu se může změnit i několikrát za den. Zatímco ráno bývají muži plní energie (vysoká hladina testosteronu), odpoledne mívají sklon k podrážděnosti (nižší hladina testosteronu).

Syndromem podrážděného muže naštěstí netrpí každý muž. Ti co ano, se vyznačují frustrovaným až přecitlivělým chováním. Bývají nedůtkliví, popudliví a ze svých špatných nálad obviňují své partnerky i celé okolí.

Jed Diamond je autorem ještě jednoho termínu – andropauza, což znamená v podstatě to samé menopauza či přechod u žen. Muže andropauza postihuje mezi 50 a 60 rokem. Muž bývá podrážděný, neurotický, často unavený, špatně spí a kromě toho, že mu ubývají vlasy, má i nižší chuť na sex. I přesto nejsou tyto projevy zdaleka tak nepříjemné, jako pociťují ženy v menopauze.