Souhlas s poskytnutím osobních údajů | Pharmapoint
Přeskočit na obsah

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Za účelem poskytnutí služeb v Poradně (tj. poskytnutí porady k Vašemu dotazu) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje z online dotazníku (jméno, Váš e-mail, titulek dotazu a Váš dotaz), který vyplníte a elektronicky odešlete, a to po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí porady ve formě odpovědi, nejdéle však po dobu 1 měsíce.

Správcem osobních údajů je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod s.r.o., IČO: 453 59 326 (dále také jen „správce“). Správce může pověřit zpracováním osobních údajů jakoukoliv třetí osobu se sídlem ve členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru jako zpracovatele.

Aktuální seznam zpracovatelů, které správce využívá, můžete vždy najít na stránkách www.pharmapoint.cz.

Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: DPO@phoenix.cz, tel. 296 808 111.

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Můžete také požadovat omezení zpracování nebo vznést proti zpracování námitku. Máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci a právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje nám pro účely poskytnutí služeb v Poradně dáváte dobrovolně, proto máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat. Musíme Vás však upozornit, že bez údajů nebo souhlasu se zpracováním pro tento účel nemůžeme Vaše údaje zpracovávat a nebude možné odpovědět na vaše dotazy uvedené v online dotazníku. Pokud se následně rozhodnete pro odvolání souhlasu, budeme potřebovat alespoň deset pracovních dnů na provedení potřebných kroků včetně vymazání Vašich osobních údajů. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů máte k dispozici v Pravidlech poradny na stránkách správce: www.pharmapoint.cz/poradna.

Potřebujete poradit ohledně svého zdraví?
Dárkový poukaz žádejte ve své lékárně