7. dubna – Světový den zdraví

Datum 7. dubna je v historii Světové zdravotnické organizace (WHO) zapsané zlatým písmem. Právě tento den byla roku 1948 tato agentura založena. WHO si stanovila jako úkol dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví. V minulosti sehrála důležitou roli v monitorování průběhu a šíření nemocí, jako jsou SARS, AIDS nebo malárie. WHO také v roce 1979 prohlásila, že pravé neštovice byly eradikovány. Byla to první nemoc v historii lidstva, která byla vymýcena. Na vrub organizace WHO lze přičíst další úspěchy, jako je vývoj vakcín proti malárii nebo schistosomóze.

WHO zůstává největší světovou autoritou v oblasti veřejného zdraví. A datum 7. dubna bylo vyhlášeno globálním dnem povědomí o zdraví. Takzvaný Světový den zdraví uznává většina vlád a nevládních organizací. Protože 7. dubna je za dveřmi, rozhodli jsme se věnovat tomuto významnému dni článek.

Významné Světové dny zdraví v historii

2006 – Pracujme společně pro zdraví

V roce 2006 WHO upozornila na problém, který se v té době nezdál být tak výrazný. Světový den zdraví věnovala otázce nedostatku zdravotníků a jejich finančnímu podhodnocení v mnoha zemích světa, především v méně rozvinutých. WHO upozornila na to, že vlády investují málo prostředků do zdravotnictví, a vydala první zprávu (World Health Report), kde bylo uvedeno, že na celém světě chybí 4,3 milionu lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek a dalších poskytovatelů zdravotní péče.

2012 – Stárnutí a zdraví

Světový den zdraví v roce 2012 přinesl zajímavé téma stárnutí populace. Naděje na dožití začala celosvětově růst – to ostatně platí dodnes. Vzhledem k tomu, že porodnost klesá, je třeba, aby vlády nacházely trvale udržitelné způsoby, jak se vyrovnat s těmito demografickými trendy.

2013 – Zdravý krevní tlak

Pro začátek 21. století je příznačné, že nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci srdce. Jako klíčový problém je označen zvýšený krevní tlak čili hypertenze. WHO používá označení „tichý zabiják“. Aby byl snížen počet pacientů trpících srdečními chorobami a umírajících na srdeční selhání nebo cévní mozkovou příhodu, je nutné upozornit veřejnost na nutnost pravidelné kontroly krevního tlaku. Výrazně pomáhá také dodržování zdravého životního stylu. WHO píše, že 1 ze 3 dospělých má zvýšený krevní tlak.

2016 – Diabetes

Po letech 2014 a 2015, kdy se Světový den zdraví věnoval otázkám přenašečů nemocí z řad říše hmyzu a otázce bezpečnosti potravin, přišla řada na diabetes, tedy pro změnu na „civilizační chorobu“. Diabetes ale nelze označit za nemoc bohatých. WHO píše, že v posledních letech dramaticky roste počet pacientů s nízkými a středními příjmy. Přes 400 milionů lidí na světě má cukrovku, a jsou to také lidé ze subsaharské Afriky, z jižní Asie nebo jižní Ameriky. Při příležitosti Světového dne zdraví WHO šířila povědomí o diabetes a upozorňovala, jak zvýšit prevenci.

2017 – Deprese: pojďme si promluvit

V roce 2017 se Světový den zdraví věnoval depresi. Ta může postihnout lidi všech věkových kategorií, ze všech společenských vrstev, všech národů. O riziku tohoto psychického onemocnění se mnozí dovídají zásluhou celebrit. Lidé aktivní ve veřejném prostoru jsou častými pacienty, trpí nedostatkem soukromí a pracují pod velkým tlakem.

2020 – Podpořme zdravotní sestry a porodní asistentky

Ne náhodou byl rok 2020 vybrán jako rok, kdy byla speciální pozornost věnována práci zdravotních sester a porodních asistentek. Tito pracovníci stáli v dobách nejnebezpečnějšího šíření nemoci Covid-19 „v přední linii“. 7. dubna 2020 byl Světový den zdraví připomínán spíše ve virtuálním prostoru. Konaly se online konference, debata probíhala na sociálních sítích, v duchu hesla „stay at home“.

A co rok 2022?

Pro Světový den zdraví konaný 7. dubna 2022 je připraven slogan „Naše planeta, naše zdraví“ (Our planet, our health). Klíčovými otázkami jsou: Umíme si představit svět, kde je pro všechny dostupný čistý vzduch, voda a jídlo? Kde je hlavním zájmem ekonomiky zdraví a blahobyt všech obyvatel? Kde města jsou bezpečnými místy k životu a lidé se starají o zdraví sebe i své planety?

WHO se v roce 2022 zaměřuje na důležité téma nutnosti udržet zdravou nejen lidskou populaci, ale také planetu, na níž lidé žijí. WHO ve svém prohlášení na webových stránkách https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022 píše, že každý rok zemře 13 milionů lidí v důsledku environmentálních problémů. Klimatická krize je podle WHO největší hrozbou, které lidstvo čelí. Klimatická krize je také krizí zdravotní, píše se na stránkách WHO.

 

Zdroje:

https://www.zzmv.cz/svetovy-den-zdravi-
vantagepointrecovery.com/celebrities-experience-depression/
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Day