14. června – Světový den dárců krve

O krvi se říká, že je to nejcennější tekutina na světě. Zdravý dospělý člověk jí má v těle asi 5 litrů. Za svoji barvu krev vděčí červeným krvinkám (tzv. erytrocytům), které obsahují speciální barvivo zvané hemoglobin. Dále krev obsahuje bílé krvinky (neboli leukocyty) a krevní destičky (trombocyty).

Člověk si během svého života nevystačí pouze se svou vlastní krví. Lékaři uvádějí, že každý jedinec potřebuje za život průměrně 5x krevní transfuzi a 10 – 15x lék vyrobený z krve.  Krev ale nelze vytvořit uměle, tuto červenou tekutinu lze získat jedině od dárců.

Dobrodincům, kteří jsou ochotni se o svou krev podělit s jinými, patří obrovský dík. To je hlavní motivace Světového dne dárců krve, který připadá na 14. června. Letošní Světový den dárců krve má motto „Daruj krev, abys udržel tep tohoto světa.“

14. červen coby připomínka Karla Landsteinera

Podle tiskové zprávy Českého červeného kříže byl první Světový den dárců krve vyhlášen v roce 2004 a to z podnětu Světové zdravotní organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Proč právě 14. červen? Je to den narozenin Karla Landsteinera, objevitele krevního Rh faktoru. Jméno tohoto muže je široké veřejnosti poměrně málo známé, přitom tento rakouský biolog a lékař dokázal obrovské věci. Vedle rozdělení typů lidské krve na A, B a C (nyní známé jako 0) přišel i na to, že krevní transfúze provedená mezi lidmi stejné krevní skupiny nevyvolává hemolýzu, čili pacientovi pomůže bez negativních vedlejších efektů. Tento muž také spoluobjevil virus dětské obrny.

V Česku je známější Jan Janský, který 7 let poté, v roce 1907, upřesnil Landsteinerovu teorii tím, že prokázal existenci čtvrté krevní skupiny. Tím pádem konečně představil správnou klasifikaci skupin. Janského jméno nese plaketa věnovaná dárcům krve.

Česká republika: dárců plazmy je dost, dárců krve by mohlo být více

14. června je den, který patří dárcům krve. Zároveň je to také příležitost oslovit vlády a národní zdravotnické instituce, aby udělaly co nejvíce pro osvětu, aby získaly nové dárce a aby zlepšily infrastrukturu odběru krve a její distribuci potřebným.

Dárcovství krve zachraňuje životy milionů, ale ne všude je jí dostatek. Každoročně se ve světě uskuteční 108 milionů odběru krve, přičemž nejvíce se tomu tak děje v rozvinutých zemích. Chudé země trpí jejím nedostatkem. Ale ani Česká republika není v ideální situaci. Počet dárců se odhaduje na cca 250 tisíc, každý rok přibude asi 20 tisíc prvodárců. Červený kříž ale upozorňuje, že počet dárců darujících plnou krev by měl být alespoň 300 000.

Jak je to s plazmou? Počet dárců krevní plazmy, jak pro přímé klinické použití, tak jako suroviny pro výrobu léčiv pro české pacienty, by měl být 40 000. Dárců krevní plazmy je přes 100 tisíc. V této kategorii tedy má Česká republika přebytek. Není to ale tak překvapivé, jak by se mohlo zdát – krevní plazma je totiž na rozdíl od krve zpoplatněna.

Jak motivovat dárce?

Česká republika je jednou ze zemí, které se řídí principem bezpříspěvkového dárcovství, o což celosvětově usiluje i Červený kříž. Přesto je snaha dárce alespoň trochu motivovat. Dobrovolní dárci mají ze zákona nárok na pracovní volno v den odběru s náhradou mzdy. Za každý odběr krve si pak mohou snížit základ daně z příjmu až o 3 000 Kč. Dárci také mohou získat příspěvek na vitamíny a léčebné procedury nebo zvýhodněné cestovní pojištění – to závisí na dárcově zdravotní pojišťovně. Někdy je také možnost získat stravenku.

Hodně důležitým benefitem pro dárce ale je, že mají dobrý přehled o svém zdravotním stavu. Tyto dobrodince určitě také potěší odznáček, případně průkaz dárce. A při častých návštěvách je šance dosáhnout na již zmíněnou Janského plaketu:
Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována za 10 bezpříspěvkových odběrů
Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována za 20 bezpříspěvkových odběrů
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělována za 40 bezpříspěvkových odběrů
Mimořádně spolehliví dárci mohou získat opravdu významné ocenění: zlatý kříž ČČK 3., 2. nebo 1. třídy.

Kdo může darovat a jak často?

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18-65 let, která splní aktuálně platné podmínky. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt.

Samotný odběr plné krve trvá cca 10 minut. Odebere se 450 ml. V případě odběru krevních složek, jako je plazma nebo destičky, jde o delší proces, který se může protáhnout až na hodinu.

80 odběrů od 80 různých dárců zachrání život 1 člověka po úraze.

Ženy mohou krev darovat 3 x do roka, muži 4 x. Nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Když se přihlásíte poprvé jako dárce krve, budete evidováni a příslušná nemocnice vás za čas vyzve k další návštěvě.

Zdroje:

Informace, které laskavě poskytla paní Miroslava Jirůtková, vedoucí Programového oddělení Českého červeného kříže
https://www.cervenykriz.eu/files/files/cz/tz/316.pdf
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/o-kolik-darcu-krve-potrebujeme-v-cr-vice/
https://vysetreni-a-leky.zdrave.cz/svetovy-den-darcu-krve/
www.prodarce.cz/darcovstvi/
http://www.khsstc.cz/dokumenty/14–6–svetovy-den-darcovstvi-krve-4593_4593_161_1.html
https://www.fnbrno.cz/svetovy-den-darcu-krve/t6872
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner