1. prosince: světový den boje proti AIDS. Nemoc opředená mýty je stále hrozbou

Červené stužky jsou známy coby symbol sounáležitosti s lidmi trpícími chorobou AIDS. Když se objevily poprvé, ještě nebylo příliš známo, o jakou hrozbu se jedná. Psalo se datum 1. prosince 1988, právě sedm let po prvním zaznamenání nemoci a pouhé čtyři roky po identifikaci viru HIV. Šlo o první mezinárodní den boje proti AIDS.

Perkins, Merkury a Nepela: ničivé pandemii podlehla i řada slavných

Začátek 90. let byl bouřlivý. Nyní již bylo všem zřejmé, že je zde mimořádně zákeřná choroba kosící po celém světě životy milionů lidí.

Patřilo mezi ně i hodně celebrit: namátkou hudebník Tom Fogerty, herec Anthony Perkins a především Freddie Mercury. O příčině předčasného úmrtí dalších slavných začaly teprve nyní prosakovat zprávy: filozof Michel Foucault zemřel v roce 1984, krátce předtím, než byl vir HIV popsán. Pravdu o skonu spisovatele sci-fi Isaaca Asimova tajila rodina v obavě před publicitou, nemoc československého krasobruslaře Ondreje Nepely zase byla tabuizována komunistickým režimem.

Devadesátá léta byla ve znamení strachu z nové, ničivé nemoci. AIDS byla neléčitelná (což platí doposud), příčiny onemocnění neznámé, úmrtnost vysoká. Odhadem 35 milionů obětí činí z AIDS jednu z nejhorších pandemií historie.

Epicentra AIDS i v Evropě. V Česku se růst počtu nakažených zastavil

Uběhla tři desetiletí a dnes již infekce virem HIV zdaleka nemá tolik mediálního prostoru. Nemoc ztratila svůj fatální charakter a možná si mnoho lidí myslí, že je dnes prakticky vymýcená.

Ale není. Pro africký kontinent je AIDS nadále zhoubou. V zemích jako je Angola, Lesotho nebo Zimbabwe má virus HIV více než čtvrtina obyvatelstva. Naděje dožití se v těchto státech pohybuje někde kolem padesáti let: třebaže nejde o nejchudší země světa, kvůli AIDS je jih Afriky regionem, kde se lidé dožívají nejnižšího věku.

AIDS je závažným tématem i v místech, která nejsou od nás tak geograficky vzdálená. V Rusku a Ukrajině je podíl nakažených dospělých lidí rovněž velmi vysoký. Smutně proslulými centry choroby jsou ukrajinská Oděsa, moldavský Tiraspol a ruský Novosibirsk.

Zatímco v Rusku evidují ročně až 100 000 nových případů nakažených, v Česku zaznamenáváme růst jen 100 až 200 případů ročně. Růst počtu nakažených se navíc loni zastavil.

I přes tyto dobré zprávy stále není vhodné AIDS podceňovat.

Střední doba mezi nakažením HIV a počátkem AIDS i více než 10 let

Poměrně málo lidí ví, co vlastně zkratka AIDS znamená: anglický termín acquired immunodeficiency syndrome se dá přeložit jako syndrom získaného selhání imunity. Inkubační doba AIDS je 2-6 týdnů: po tuto dobu pacient nepociťuje žádné zvláštní příznaky. Poté se začne imunitní systém hroutit, což je doprovázeno horečkami, kašlem, a chronickým průjmem spojeným s vysokou ztrátou tělesné hmotnosti.

Za nemoc je zodpovědný virus HIV: je to takzvaný retrovirus, který má schopnost vytvořit podle své RNA molekulu DNA a tu vložit do genomu hostitelské buňky. Střední doba mezi nákazou virem HIV a propuknutím AIDS trvá relativně dlouho: u dospělých je to přibližně deset let. Může to ale být samozřejmě kratší i delší doba.

Tři možné druhy přenosu

Co kdysi trápilo lékaře nejvíce, byla otázka, jak se vlastně virus HIV přenáší. To už ale naštěstí dnes víme. Způsoby přenosu jsou tři.

Za prvé: přenos viru z matky na plod. K němu může dojít jak během těhotenství, tak i během porodu.

Za druhé: sexuální přenos. Jde o nejznámější druh nákazy, ovšem mnoho lidí se mylně domnívá, že k němu dochází výhradně u homosexuálních párů. Ve skutečnosti k přenosu může dojít i z ženy na muže či z muže na ženu. Přenos může proběhnout při análním, vaginálním či orálním styku, nikoli ale při líbání, pokud nejsou ústa krvavě poraněná. Riziko onemocnění je významně redukováno při použití kondomu.

Za třetí: přenos krví. Rizikové jsou obzvláště použité injekční jehly, proto jsou zranitelnou skupinou především narkomani. Riziko přenosu je cca 2%. Nebezpečí hrozí také zdravotnickému personálu manipulujícímu s krví.

Vzácným případem nakažení je během krevní transfúze. Právě takto nemocí AIDS onemocněl výše uvedený spisovatel Asimov.

V Česku mnoho míst, kde je možné dojít na testování

Už jsme zmínili, že AIDS nelze v současnosti vyléčit. Lékařská věda umí alespoň oddálit jeho propuknutí a zpomalit průběh.

Nejúčinnější je ale prevence. K příležitosti blížícího se Světového dne boje proti AIDS proto připomeňme, že v ČR existuje mnoho míst, kde se můžete nechat otestovat a to i anonymně. Testování by měli využít zejména lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí, žloutenkami a dalšími sexuálně přenosnými infekcemi. Seznam dostupných míst je zveřejněn na stránkách http://www.prevencehiv.cz/.

Zdroje:

http://www.peah.it/2018/07/5442/
http://bulovka.cz/rozhovor-ohrozeny-neni-jen-ten-nezodpovedny/
https://cs.wikipedia.org/wiki/HIV
https://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS
https://www.poz.com/event/world-aids-day-2019
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2019/05/15/723564110/new-hiv-map-offers-most-detailed-look-yet-at-the-epidemic?t=1574718354474
http://www.prevencehiv.cz
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rust-hiv-pozitivnich-se-zastavil.A181127_140018_domaci_zaz