Blondýnky něžné nebo vlasy jak havraní křídla? Co určuje barvu vlasů

Barva vlasů je náš základní poznávací znak. Ač se lidé snaží získat pozornost výstředním oblečením nebo neobvyklým tetováním, nic nedokáže učarovat tak jako krásná barva vlasů. A komu není dáno od přírody, ten si pomáhá alespoň vlasovou kosmetikou.

Dnes je možné si obarvit vlasy na zeleno, fialovo nebo na růžovo, ale od toho odhlédneme. Náš článek je věnován přírodní barvě vlasů a faktorům, které ji určují.

Malé genetické okénko

Pro pochopení, jak je utvořena naše barva vlasů, jsou nutné základy genetiky. Náš genetický kód je tvořen tisíci a tisíci geny, které určují naši jedinečnou osobnost. A to nejen po vzhledové stránce, ale také po stránce našeho chování. Je možné zdědit geny předurčující nás k větší pracovitosti, vznětlivosti nebo talentu na jazyky.

Genetický koktejl, který formuje osobnost člověka, je namíchán už v momentě, kdy se spermie setká s vajíčkem. Už v tuto chvíli je utvořeno stádium plodu zvané zygota, které má 46 chromozomů, právě 23 od každého z rodičů. V této chvíli je tedy jasné nejen pohlaví dítěte, ale i odstín vlasů.

Nyní je důležité si objasnit pojem alela. To je konkrétní forma genu. Gen je odpovědný za znak (například barvu očí) a alela pak za projev znaku (modré, zelené nebo hnědé oči). Každý gen se skládá ze dvou alel – jedna je od matky, druhá od otce. Pokud jsou obě alely totožné, je projev znaku jasně daný. Pokud je každá jiná, projeví se jen jedna z nich. A bývá to ta dominantní.

Blonďaté geny jsou recesivní, přesto stále přežívají

Z hlediska genetiky obecně platí, že tmavé barvy jsou dominantnější proti světlejším. Platí to pro oči i vlasy. Proto modrooký muž a hnědooká žena mívají hnědooké dítě. A stejně tak platí, že jeden rodič s platinovými vlasy a druhý brunet by měli mít tmavovlasé dítě. Alela zodpovědná za světlé vlasy je recesivní, takže nad ní dominantní tmavovlasá alela v pomyslném genetickém souboji zvítězí.

Pokud by toto platilo jako pravidlo na 100 %, pak by pobyt blonďatých a modrookých lidí na této planetě neměl dlouhé trvání. Jenže i po desítkách tisíc let tady přítomni jsou. Z toho plyne, že je to složitější.

I rodič brunet totiž může předat svému dítěti „blonďatou“ alelu. Může ji zdědit po některém ze svých rodičů. A dokonce i prarodičů. Blonďatá alela zůstává skrytá v rodinném genofondu, třebaže hned dvě generace mají tmavé vlasy.

Stane se, že dva rodiče bruneti zplodí blonďaté dítě. Je tomu tak v případě, že oba mají recesivní blonďatou alelu. Ale i v takovém případě je šance na blonďatého potomka pouze 1:4.

Co zrzci?

Zvláštní případ představují rusovlasí lidé. Na planetě je zrzků jen 1 až 2 procenta lidí, ovšem v Evropě je jejich výskyt nepatrně vyšší. U nás, v Německu a ve Skandinávii jsou jich až 3 % a v Anglii dokonce 5 až 7 %. Nejvíce barvou veverčího ohonu září vlasy Skotů, Irů a Welšanů – až 10 %. K těmto národům se přidávají ještě Udmurtové žijící v centrálním Rusku. Také zde platí, že každý desátý muž nebo žena má zrzavé vlasy.

Kromě světlovlasé a tmavovlasé alely existuje i rusovlasá. Ta není ani dominantní, ani recesivní. Je to zvláštní typ alely, který přiléhá k jakékoli jiné alele. Aby se přítomnost zrzavé alely projevila v realitě na rezavých vlasech, je zapotřebí zvláštní souhra genetických sil. Skutečnost je daná poměrem dominantních a recesivních alel. Ve výsledku mohou dva zrzaví rodiče zplodit tmavovlasé dítě a dva tmavovlasí rodiče zase zrzavé dítě.

Výmysly a nepravdy uvedené na pravou míru

Před časem oběhl internet hoax neboli falešná zpráva, kterou převzala i některá česká seriózní média. Hoax tvrdil, že ryšaví lidé ze světa zmizí, a to během sta let. Není to pravda, a to právě díky výše uvedeným podivuhodným vlastnostem zrzavých alel. Zrzavé geny nosí spoustu lidí na této planetě. A i když sami třeba ryšavé vlasy nemají, třeba se jimi budou chlubit jejich potomci nebo potomci potomků.

Podobný hoax si vzal na mušku blonďaté lidi. V roce 2006 dokonce i hodně čtené deníky, jako jsou britský The Sunday Times nebo italská La Repubblica, otiskly tuto zprávu: „Podle studie WHO se zřejmě poslední přirozený blonďák nebo blondýna narodí ve Finsku v roce 2202.“ I to je nesmysl.

A na závěr ještě jeden obecně rozšířený omyl. Dlouho se mělo za to, že staří Řekové byli blonďáci. Jde o produkt anglosaské a nordické fantazie, který hodně zpopularizovala nacistická ideologie. Staří Řekové byli stejně jako dnešní obyvatelé Peloponéského poloostrova převážně tmavovlasí a snědí.

Zdroje:

https://motherclub.cz/barva-vlasu-novorozence-co-ji-urcuje-a-jak-se-meni/
https://www.familyeducation.com/pregnancy/what-color-hair-will-my-baby-have
https://www.stoplusjednicka.cz/je-nase-osobnost-predurcena-opravdu-formuji-vetsinu-naseho-chovani-geny
https://science.howstuffworks.com/life/genetic/redhead-extinction.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Disappearing_blonde_gene
https://www.theguardian.com/politics/2013/nov/25/mapping-redheads-which-country-has-the-most